Algemene leden vergadering 2024

Op dinsdag 19 maart hielden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De ongeveer 80 aanwezige leden werden ontvangen met een heerlijk gebakje ter afsluiting van ons 40-jarig jubileum.

Algemene leden vergadering 2024

Op dinsdag 19 maart hielden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De ongeveer 80 aanwezige leden werden ontvangen met een heerlijk gebakje ter afsluiting van ons 40-jarig jubileum. Eerder dit jaar hadden de leden al een prachtige buff ontvangen vanwege ons jubileum, iets wat de feestcommissie uitstekend had geregeld. In de opening blikte de tijdelijk voorzitter, Robin Döpp, kort terug op het afgelopen jaar en keken we vooruit naar wat ons komend jaar te wachten staat. Het bestuur presenteerde een concept van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement, welke met instemming van de leden werden aangenomen, al was een tweede stemronde nodig gezien de opkomst. Financieel gezien staat de club er uitstekend voor, en ook dit jaar werd er decharge verleend.

Mutaties bestuursleden

Vervolgens kwamen de mutaties van bestuursleden aan bod, waarbij oproepen waren gedaan voor een nieuwe voorzitter en penningmeester. Harold Potgieter stelde zich kandidaat als voorzitter en werd met algemene stemmen gekozen. De functie van penningmeester zal worden ingevuld door Robin Döpp, en Erna Bekker zal zich ontfermen over de PR en de website. Hiermee zijn alle functies binnen het bestuur weer voorlopig ingevuld.

Commissies

Vervolgens kwamen de commissies aan het woord. De MTB-commissie, vertegenwoordigd door Gerrit Henk Hutten, toonde trots de door Timmermans Hardglas gesponsorde bostractor, waarmee de werkzaamheden aan de MTB-route beter uitgevoerd kunnen worden. Hij blikte ook terug op de herfsttocht, waarbij de deelnemers enthousiast waren over de delen van de route waarvoor eenmalig toestemming was gegeven. Er werd een oproep gedaan dit te respecteren en de route niet naderhand nogmaals te rijden.

Gerran Klingenberg keek vooruit naar de MTB-trainingen met naast de standaardtrainingen dit jaar twee clubtochten gepland, namelijk naar de routes in Appelscha en een clubtripje naar Tekelenburg. Hier moet men zich voor opgeven.

Jan Snijder sprak namens de Grens Heuvelen Classic, die afgelopen jaar zeer succesvol verliep met deelnemers uit het hele land. Dit jaar staat de tocht gepland op zaterdag 8 juni.

Harold Potgieter, die de wegkapiteins voor de toeravonden vertegenwoordigt, blikte terug op een mooi, zij het fris, seizoen. Het invullen van de posities voor wegkapiteins voor groep 4 was afgelopen jaar zeer succesvol, waardoor we alle leden van een passende groep konden voorzien. Voor dit jaar zijn alle posities ingevuld en staat er op zaterdag 21 september een sluitingstocht gepland.

Erna Bekker keek terug op de clubtweedaagse naar Apeldoorn en vooruit naar de editie van 2024, die naar Münster gaat. Ook het MTB-weekend, waar vorig jaar Zuid-Limburg werd aangedaan, zal dit jaar in het Duitse Winterberg plaatsvinden.

Sponsoren

Bij het volgende punt kwamen de sponsoren aan bod, waarvan een aantal aanwezig waren. HAWE Tweewielers had een aantal prachtige fietsen uitgestald en zal dit jaar de titelsponsor worden van de MTB-tochten. Ook Lorini, die al jaren onze clubkleding verzorgt, was aanwezig. Bart Veurink van Tri Factory bood een fascinerend verhaal over bikefitting en het belang ervan. Bas Hulshof van Fysio Totaal bood onze leden fantastische health checks en bio-impedantiemetingen aan.

Pedalen Praat

Na een korte pauze was het tijd voor 'Pedalen Praat', een interactieve sessie vanuit het bestuur waarbij de leden werden betrokken en gevraagd naar hun standpunt betreffende het mogelijk opzetten van een jeugdafdeling. Er ontstond een levendige discussie, waarmee het bestuur verdere plannen kan uitwerken.

Al met al was het een bomvolle avond met interessante onderwerpen en levendige gesprekken, een mooie aftrap van het nieuwe fietsseizoen. We kijken uit naar een fantastisch fietsseizoen.